ROL310


1 Warstwa elewacyjna
2 Tynk zewnętrzny
3 Ocieplenie
4 Nadproże warstwy elewacyjnej
5 Szyna tynkowa zewnętrzna
6 Klapa rewizyjna
7 Szyna tynkowa wewnętrzna
8 Trawersa uniwersalna
9 Warstwa wyrównawcza z zaprawy lub wyszpałdowanie cegłą
10 Tynk wewnętrzny
11 Nadproże warstwy nośnej
12 Strop
13 Ocieplenie
14 Warstwa nośna ściany


1 4 mm stal żebrowana
2 Styropian
3 Listwa aluminiowa tynkowa
4 Kotwice wzdłużne skrzynki