Zaproszenie do skladania ofert do projektu:

„Zakup i wdrozenie nowoczesnych technologii produkcji stolarki PVC i ALU”

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia stanowi dostarczenie następujących środków trwałych:

1. Urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – zgrzewarka czterogłowicowa 1szt
2. Urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – czyszczarka naroży 1szt
3. Urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – stacja obrotowa 1szt
4. Urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – centrum otworowe do ramy CNC 1szt
5. Urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – centrum otworowe do skrzydła CNC 2szt
6. Urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – stół do okuwania naroży 2szt
7. Urządzenia do produkcji konstrukcji ALU – centrum obróbcze 4 osiowe 1szt
8. Urządzenia do produkcji konstrukcji ALU – zagniatarka naroży 1szt

 

2. Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia.

1. Wymagana zgrzewarka czterogłowicowa przy produkcji konstrukcji PVC o parametrach nie gorszych niż:- panel sterowany z komputerem z możliwością współpracy z innymi maszynami i urządzeniami/sterowanie firmy Beckhoff- przesuwanie głowic po prowadnicy szynowej- możliwość różnicowania ciśnienia roboczego w fazie topienia i łączenia profili

– diagnostyka błędów na ekranie komputera –komputer klasy przemysłowej

– pełny podgląd procesu na ekranie komputera

– pomiar zgrzewanych profili bezpośrednio z listwy pomiarowej

– minimalne wymiary zgrzewanych elementów 460 x 480 mm

– maksymalne wymiary zgrzewanych elementów 2200×2700 mm

– maksymalny wymiar obrabianych profili wys. 120 mm , szer. 140 mm

– zgrzewarka musi być wyposażona w urządzenie do dalszego transportu w kierunku
oczyszczarki naroży

– prosty załadunek poprzez dojazd dwóch głowic do operatora

– system szybkiej wymiany przykładnic i folii

– wprowadzanie danych z klawiatury

– automatyczne zerowanie

– indywidualna regulacja głowic

– elektroniczna regulacja temperatury lustra i noży z wyświetleniem temperatury

– możliwość pozycjonowania głowic z ręcznym trybem wprowadzania

– automatyczny system odprowadzania zgrzewanych elementów

– automatyczny system korekty długości ciętych profili

– pozycjonowanie głowic w cyklu on-line bezpośrednio z programu do produkcji okien

– skaner do kodów kreskowych

– formater uszczelki

– sygnalizator świetlny na pulpicie sterowniczym

– automatyczna korekta wymiaru przykładnic profili na każdej głowicy

– czujniki zabezpieczające profile w sytuacji gdy wymiar uciętego profilu różni się znacząco od wymiaru zadanego z etykiety

– maszyna musi mieć możliwość tworzenia linii czyszcząco-zgrzewającą wraz oczyszczarką naroży jak również z centrum obróbczym do skrzydła lub ramy sterowanym za pomocą jednego interfejsu

 

2,3. Wymagana czyszczarka naroży wraz ze stacją obrotową przy produkcji konstrukcji PVC o parametrach nie gorszych niż:- mocowanie i przesuwanie suportu głównego za pomocą prowadnicy liniowej
szynowej- sterowanie numerycznetarczy frezującej oraz głowic pozostałych- automatyczne zdmuchiwanie wiórów z powierzchni pracy- automatyczne centrowanie naroża- automatyczny docisk naroża- komputer klasy przemysłowej -Beckhoff- 4 osie

– 4 serwonapędy firmy Beckhoff

– 1 frez tarczowy

– 2 głowice rowka uszczelki

– nóż do ścinania na górnej powierzchni profilu

– nóż do ścinania na dolnej powierzchni profilu

– nóż do ścinania powierzchni skośnych lub krzywych

– nóż do ścinania powierzchni owalnychi łukowatych

– oprogramowanie do obróbki profili

– funkcja łatwego programowania z podglądem na ekranie

– max. wymiary obrabianych profili wys. 120 mm szer. 140 mm

– minimalna wielkość obrabianego okna 480×480 mm

– wszystkie funkcje i ustawienia są regulowane z poziomu ekranu komputera

– diagnostyka błędów wyświetlana na ekranie

– możliwość wyboru funkcji do obróbki profili z uszczelkami lub bez

– w pełni automatyczny cykl pracy obróbki naroży

– maszyna może współpracować w ciągu technologiczny ze zgrzewarką czterogłowicową i automatyczną stacją obrotową oraz centrum obróbczym zarówno do skrzydła jak i ramy co znacznie podwyższa wydajność produkcyjną i jakość obróbki

– automatyczna stacja obrotowa do czyszczarki naroży z automatycznym doprowadzeniem i obracaniem zgrzanych naroży podczas czyszczenia jak i odtransportowania po oczyszczeniu

– wielkość ram min 480×480 mm max 2500×2500 mm

– powyżej lub poniżej tych wymiarów w trybie ręcznym

 

4. Wymagane centrum otworowe do ramy CNC przy produkcji konstrukcji PVC o parametrach nie gorszych niż:- sterowanie maszyną odbywa się przez komputer firmy Beckhoff- docisk i blokowanie zgrzanych elementów oraz odtransportowanie zgrzanych profili w kierunku czyszczarki- sterowanie narzędziami odbywa się serwomotorami formy Beckhoff

– 11 serwomotorów firmy Beckhoff

– agregat sześciowrzecionowy do wiercenia 6 otworów pod zawias – zależny od okucia; nie wierci zawiasu przu słupku krzyżowym

– agregat odwodnienia z góry w przyldze w przypadku stałego rozstawu otworów pomiędzy słupkiem istnieje możliwość frezowania wszystkich odwodnień pomiędzy słupkiem równocześnie

– agregat odwodnienia widocznego z dołu

– dwuwrzecionowy agregat wiercący otwory pod słupek bez ograniczeń

– automatyczne przestawianie agregatu do wiercenia słupka krzyżowego dla
dwóch profili

– wiercenie odpowietrzenia po przeciwnej stronie odwodnienia

– odwodnienie przy słupku przy założeniu stałych odległości miedzy głowicami

– markowanie zaczepów

– operacje są wykonywane na wszystkich profilach jednocześnie

– minimalne wymiary elementu obrabianego 440 x440 mm

– maksymalne wymiary elementu obrabianego 2500×2500 mm

– maksymalne wymiary obrabianego profilu 100 mm wys. 140 mm szer.

– min. słupek krzyżowy 370 mm

– maszyna wykonuje operacje na gotowej zgrzewce

– wszystkie operacje nacentrum wykowywane są z poziomu programu bez
użycia zderzaków bądź też kluczy

– centrum obróbcze po zaniku napięcia musi zapamiętać swoją pozycje i jakie operacje już wykonało

– cała linia czyszcząco-zgrzewająca wraz z centrum jest sterowana za pomocą
jednego interfejsu

 

5. Wymagane centrum otworowe do skrzydła CNC przy produkcji konstrukcji PVC o parametrach nie gorszych niż:- sterowanie maszyną odbywa się przez komputer firmy Beckhoff- docisk i blokowanie zgrzanych elementów oraz odtransportowanie zgrzanych profili w kierunku czyszczarki- sterowanie narzędziami odbywa się serwomotorami formy Beckhoff

– 11 serwomotorów firmy Beckhoff

– agregat sześciowrzecionowy do wiercenia 6 otworów pod zawias – zależny od okucia; nie wierci zawiasu przu słupku krzyżowym

– agregat odwodnienia z góry w przyldze w przypadku stałego rozstawu otworów pomiędzy słupkiem istnieje możliwość frezowania wszystkich odwodnień pomiędzy słupkiem równocześnie

– agregat odwodnienia widocznego z dołu

– dwuwrzecionowy agregat wiercący otwory pod słupek bez ograniczeń

– automatyczne przestawianie agregatu do wiercenia słupka krzyżowego dla
dwóch profili

– wiercenie odpowietrzenia po przeciwnej stronie odwodnienia

– odwodnienie przy słupku przy założeniu stałych odległości miedzy głowicami

– markowanie zaczepów

– operacje są wykonywane na wszystkich profilach jednocześnie

– minimalne wymiary elementu obrabianego 440 x440 mm

– maksymalne wymiary elementu obrabianego 2500×2500 mm

– maksymalne wymiary obrabianego profilu 100 mm wys. 140 mm szer.

– min. słupek krzyżowy 370 mm

– maszyna wykonuje operacje na gotowej zgrzewce

– wszystkie operacje nacentrum wykowywane są z poziomu programu bez
użycia zderzaków bądź też kluczy

– centrum obróbcze po zaniku napięcia musi zapamiętać swoją pozycje i jakie operacje już wykonało

– cała linia czyszcząco-zgrzewająca wraz z centrum jest sterowana za pomocą
jednego interfejsu

 

6. Wymagany stół do okuwania naroży przy produkcji konstrukcji PVC o parametrach nie gorszych niż:- zakres wymiarowy skrzydeł 360 – 2360 mm- zasilanie 230V 50Hz + PE- napięcie sterowania 230V 50 Hz

– gniazdo sterownicze ok. 1,5 kW

– moc wiertarki głowicy min. 500W

– ciśnienie nominalne sprężonego powietrza 8 bar

– ciśnienie robocze spręż. Powietrza 4 i 7 bar

Opis wyposażenia:

a) zespół uchylny stołu:

– zespół ustalania skrzydła (obrotowo-wachliwe trzpienie)

– zespół docisków, napęd pneumatyczny z systemem zapewniającym
symetryczne mocowanie skrzydła

– zespół wkrętaka, przesuwny po prowadnicy wzdłuż całej powierzchni stołu

– pulpit sterowniczy przemieszczający się wraz z zespołem wkrętaka

– pneumatyczny podajnik wkrętów

– zespół gilotynowy ze zbiornikiem odpadów (uruchamiany nożnym pedałem),
przemieszczający się wraz z lewym dociskiem skrzydła

– punkt referencyjny (bazowy, stały) z kwadratem pod otwór klamki, od
którego wyznaczana jest długość cięcia zasuwnicy oraz posiadający
dźwignię z trzpieniem bazującym długość cięcia suwnicy słupka ruchomego

– wspornik z trzema punktami zderzakowymi do wyznaczania długości cięcia
zasuwnicy ze stałą wysokością klamki i rozwórki, przemieszczający się z
prawym dociskiem skrzydła

– układ pneumatyczny zabudowany na tablicy

– aparatura elektryczna zabudowana w skrzynce

– zespół dwurzędowej głowicy wiercącej (przesuwny w sposób ręczny, po
prowadnicy wzdłuż całej powierzchni stołu

b) zespół magazynu okuć:

– umieszczony symetrycznie do zespołu stołu, który składa się z ok.
20-tu półek do składowania poziomego rozwórek i zasuwnic, ok. 7-miu
wieszaków na narożniki i 2-4 boksów do składowania pionowego zasuwnic

 

7. Wymagane centrum obróbcze przy produkcji konstrukcji ALU o parametrach nie gorszych niż:- centrum 4-ro osiowe- dodatkowe imadła- praca na dwóch wyspach

– drzwi automatyczne

– funkcje wiercenia i gwintowania

– możliwość projektowania obróbki w grafice 3D

– możliwość importowania danych w DXF

– czytnik kodów kreskowych

– dodatkowy system chłodzenia do obróbki profili stalowych

– dodatkowy magazyn narzędzi 3 szt., razem 9 szt.

– uchwyt iso 30 dla tarczy 200 mm

– tarcza 200 mm

– zestaw 6 narzędzi w standardzie

 

8. Wymagana zagniatarka naroży przy produkcji konstrukcji ALU o parametrach nie gorszych niż:- chowany i dzielony zespół oporowy z możliwością łatwej regulacji odległości miedzy oporami-regulacja kompensacji luzu zespołu oporowego w zależności od stopnia twardości zaciskanego materiału-poczwórnie dzielone głowice ,umożliwiające regulacje noży we wszystkich
kierunkach z możliwością regulacji na każdym suporcie osobno-indywidualna regulacja głębokości zagniatania na każdej głowicy

-blokada wysuwu noży zapobiegająca nierównomiernemu ich wysunięciu prawego względem lewego i odwrotnie

– regulacja noży z dokładnością do 0,05mm

– regulacja oporu czołowego z dokładnością do 0,05mm

– ruch noży zagniatających pod kątem 30stopni

– zasilanie pneumatyczne 6-7 bar

– łączenie profili pod kątem 90 stopni z dociskiem automatycznym

 

3. Termin realizacji zamówienia:– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – zgrzewarka czterogłowicowa do dnia 31 stycznia 2012r- urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – czyszczarka naroży do dnia 31 stycznia 2012r- urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – stacja obrotowa do dnia 31 stycznia 2012r

– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – centrum otworowe do ramy CNC do dnia 31 stycznia 2012r

– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – centrum otworowe do skrzydła CNC do dnia 31 stycznia 2012r

– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – stół do okuwania naroży do dnia 30 listopada 2011r

– urządzenia do produkcji konstrukcji ALU – centrum obróbcze 4 osiowe do dnia 20 sierpnia 2011r

– urządzenia do produkcji konstrukcji ALU – zagniatarka naroży do dnia 31 stycznia 2012r

4. Miejsce dostawy– ul. Zbożowa 25, 45-837 Opole
5. Termin składania ofert upływa– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – zgrzewarka czterogłowicowa do dnia 31 maja 2011r- urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – czyszczarka naroży do dnia 31 maja 2011r- urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – stacja obrotowa do dnia 31 maja 2011r

– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – centrum otworowe do ramy CNC do dnia 31 maja 2011r

– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – centrum otworowe do skrzydła CNC do dnia 31 maja 2011r

– urządzenia do produkcji konstrukcji PVC – stół do okuwania naroży do dnia 31 maja 2011r

– urządzenia do produkcji konstrukcji ALU – centrum obróbcze 4 osiowe do dnia 31 maja 2011r

– urządzenia do produkcji konstrukcji ALU – zagniatarka naroży do dnia 16 września 2011r

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres a.luczak(at)profitechokna.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego.

 


Zaproszenie do skladania ofert do projektu:

„Zakup i wdrozenie nowoczesnych technologii produkcji stolarki PVC i ALU”

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.Zakup robót budowlanych – Budowa hali produkcyjnej
2. Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia.Szczegółowa specyfikacja rozbudowy hali produkcyjnej znajduje się w projekcie budowlanym. Projekt ten jest do pobrania w biurze Zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia:– do dnia 30 września2011 r
4. Miejsce rozbudowy:– ul. Zbożowa 25, 45-837 Opole
5. Termin składania ofert upływa :– 30 maja 2011 r

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres a.luczak(at)profitechokna.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego.

 


Zaproszenie do skladania ofert do projektu:

„Zakup i wdrozenie nowoczesnych technologii produkcji stolarki PVC i ALU”

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.Zakup robót budowlanych – Położenie kostki brukowej
2. Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia.Uzupełnienie powieżchni placu wokół rozbudowywanej hali produkcyjnej z wykorzystaniem przemysłowej kostki brukowej. Wszelkie dane techniczne dostępne w biurze zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia:– do dnia 24 października 2011r
4. Miejsce rozbudowy:– ul. Zbożowa 25, 45-837 Opole
5. Termin składania ofert upływa :– 10 październik 2011 r

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres a.luczak(at)profitechokna.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego.

 


Projekt został zakończony sukcesem 30.04.2012r