Kreowanie korzystnego i oryginalnego oświetlenia poprzez wykorzystanie szkła w połaciach dachu jest dziś popularną i modną metodą doświetlenia światłem dziennym centralnych części obiektów budowlanych. Uzupełniając zwyczajowe rozwazania związane z izolacją cieplną i ochroną przed słońcem, należy zauważyć, że przeszklenia skośne znajdują się ponad głowami, dlatego też należy wybrać szkło, które zapewni bezpieczeństwo użytkowania. W sytuacji, gdy część połaci dachowej stanowi powierzchnię, po której będą poruszać się osoby, np. w celu jej konserwacji, to takie przeszklenie należy traktować jak podłogę szklaną i wybrać odpowiedniej jakości materiały.

Dachy szklame wymagają zastosowania właściwego, bezpiecznego szkła i wytrzymałej konstrukcji nośnej. Normy nie określają zbyt dokładnie parametrów przeszkleń w dachach, jakkolwiek firma Pilkington – lider rynku, rekomenduje w przypadku przeszkleń pojedynczych zastosowanie szkła laminowanego, lub szkła zbrojonego. A to ze względu na charakterystykę pękania tego typu szkła. W wypadku pęknięcia oba typy szkła, odpowiednio zamocowane, utrzymują się w miejscu i nie stanowią zagrożenia dla przebywających w otoczeniu osób.
Potłuczone szkło powinno być jak najszybciej wymienione i jeśli pęknięcie szkła nie było zbyt poważne, to ryzyko spadania szkła jest niewielkie. W przeszkleniach wykorzystujących szyby zespolone, dolna szyba powinna być wykonana albo ze szkła laminowanego, albo ze szkła zbrojonego. Nie jest natomiast wymagane, by górna szyba była zrobiona ze szkła bezpiecznego.
Przepisy dopuszczają stosowanie szkła hartowanego w przeszkleniach ponad głowami. Jednakże, jeśli szkło hartowane zostanie użyte jako dolna szyba, to górna szyba musi być wykonana ze szkła bezpiecznego. Rekomendujemy także stosowanie szkła hartowanego – wygrzewanego cieplnie (heat soak test), w przypadku przeszkleń stosowanych w krytycznych miejscach.
W chwili pęknięcia szkło hartowane rozpada się na drobne, nieostre odłamki. Jeżeli szyba znajduje się ponad głowami, to spadające odłamki mogą doprowadzić do zranienia. Aby zminimalizować ryzyko zalecamy, by grubość oraz wysokość szkła od poziomu podłogi została ograniczona. Do wysokości 5 m ponad głowami zastosowanie szkła hartowanego może być rozważane, jeśli inne produkty nie mogą zostać użyte. Od 5  do 13 m ponad podłogą, grubość szkła hartowanego powinna być ograniczona do 6 mm a wielkość szyby do 3 m2. Powyżej 13 m ponad podłogą nie zaleca się stosowania szkła hartowanego.