ALU600SL

System bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy wewnętrznej. Podstawowym przeznaczeniem systemu jest konstrukcja różnych typów okien i drzwi przesuwnych.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 31-96 mm.
W ofercie znajdują się również ościeżnice dwu i trzytorowe, dzięki czemu można budować konstrukcje o większej ilości skrzydeł w jednej ramie.

Charakterystyka ALU600SL
ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio;
możliwość zastosowania wypełnień o grubości 4-20 mm;
możliwość zastosowania specjalnych okuć i wykonania okien podawczych przesuwanych w pionie.