ALU152PF

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0. Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, listew dociskowych: 51 mm.
Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest wykonanie ściany osłonowej ze współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie 1,75W/m2K.
Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe.
System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą.

Charakterystyka ALU152PF
możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego sklasyfikowanego jako EI60;
możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych
możliwość wykonania wersji „poziomej” lub „pionowej” linii
zastosowania wypełnień o grubości 2-54 mm;
wykonania fasady w wersji „zimnej” – nieizolowanej termicznie;
gięcia profili