Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz USTAWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1000 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art.12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informujemy, że:

 

Państwa Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest:

Profitech Sp. z o.o 45-837 Opole, ul. Zbożowa 25

 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
  • na podstawie zgody-wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

 

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe klienta będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Klienta narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisy USTAWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1000 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Odbiorcą Państwa danych jest firma Profitech Sp. z o.o

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym celu również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi najlepiej dopasowanych produktów/usług.

 

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami.